GoKerry.ie

Dingle / Daingean Uí Chúis

Welcome to Dingle / Daingean Uí Chúis

Scéal an Daingean

Ar imeall thiar na hEorpa, chomh fada siar agus is féidir dul i nÉirinn, tá leithinis mhórthaibhseach Chorca Dhuibhne, áit ar ar thug National Geographic tráth “the most beautiful place on earth”.

Áit é atá lán de dhreacha suaithinseacha mara agus dreacha súntasacha talún múnlaithe ag an nádúr, le cósta fiain garbh d’fhaillteacha géara agus de thránna leathana geala. Áit go sleamhnaíonn fánaidh na gcnoc go réidh isteach sa bhfarraige. Agus is féidir tiomáint i n‑airde sna scamaill ann ar an gconair is airde i nÉirinn. Tá iontas éigin ag baint leis an solas sóinseálach a athraíonn faoi mar a shéideann an aimsir isteach is amach, nó faoi mar a thiteann ga geal caol gréine go taithneamhach ar an bhfarraige, nó faoi mar a thaibhsíonn boghaisín dúbalta os cionn an Bhá.

Is breá le muintir na hÉireann cuairt a thabhairt ar Chorca Dhuibhne, ach is áit anaithnid fós é do dhaoine thar lear. Seachas, sé sin le rá, na healaíontóirí, na ceoltóirí, agus na scríbhneoirí a thagann anso ó áiteanna ar fud an domhain chun maireachtaint sa bhfíor-chultúr, á ithe mar a bheadh bia ann agus á shú isteach mar a bheadh puth anála: fíor-bhia, fíor-chaint, fíor-scéalta, fíor-cheol agus fíor-chraic sna seisiúin agus sna féilte a bhíonn scaipthe trí lonnaíochtaí bídeacha na leithinse. Nó lucht na surfála agus shurfáil na gaoithe, a aimsíonn spórt ar chaighdeán domhanda anso sna tonntracha diamhracha ón Atlantach agus sa ghaoth bhog aneas.

Dúthaigh é seo atá breac leis an stair is ársa, idir na suíomhanna ón ré roimh an stair agus na suíomhanna ó oidhreacht na Críostaíochta: crosa arda Ceilteacha, clocháin na manach, agus an séipéal is sine i nÉirinn go bhfuil díon cloch air. Turas fada siar is ea é, ach is anso a aimseoidh tú Éirinn go fírinneach: i dtraidisiúin bhríomhara gan briseadh Chorca Dhuibhne sa cheol agus sa teanga, sa bhéaloideas agus sa scéaltóireacht, sa cheardaíocht agus sa bhia ceardaíochta. Tá cuid den mbia is fearr sa domhan ar fáil i mbaile beag iascaigh an Daingin – lena thithe geala, lena phubanna traidisiúnta, agus leis na daoine cruthaitheacha ó áiteanna ar fud an domhain a chónaíonn ann. Agus amach ó Cheann Sléibhe – an pointe is sia siar sa leithinis – tá ait bheag tréigthe le stair uaigneach laistiar de, cnuasach oileán ar a saolaíodh na scéalaithe is fearr i nÉirinn: oileáin diamhracha na mBlascaodaí.

Is i gCorca Dhuibhne atá ceann de na Gaeltachtaí is bríomhaire beo. Tá an dá theanga ar a dtoil ag cuid mhaith de mhuintir na háite – an Ghaelainn á labhairt acu mar theanga dhúchais, Béarla ceolmhar ar leithrigh á labhairt acu leis na cuairteoirí, agus meascán den dá theanga á labhairt acu go minic. Cuirfidh siad fáilte romhat isteach as Gaelainn agus as Béarla le muintearas agus le rithim ina mbeannacht ná déanfaidh tú dearmad go deo air.

B’fhéidir gurb é an cultúr beo úd, lena phréamhacha fada, á thabhairt anuas ó ghlúin go glúin, a bhron spiorad láidir na cruthaitheachta ar an áit. B’fhéidir gurb é an vibe nádúrtha simplí a cheadaíonn duit moilliú agus gach saol a thógaint ann féin. Pé rud é, is amhlaidh a thabharfaidh Corca Dhuibhne inspioráid duit, déanfaidh sé nascadh leat, tiocfaidh sé aniar aduaidh ar do chroí, béarfaidh sé greim air, agus fanfaidh sé ann go deo.

Dingle / Daingean Uí Chúis
Dingle / Daingean Uí Chúis Top 10
www.twitter.com/DinglePeninsula